U
ENOVAS DEFENSE TECHNOLOGIES

Career at ENOVAS

As Enovas, we highly value our employees and support the development of each individual’s potential. We promote a balance between work and personal life, offer continuous education opportunities, prioritize communication, and embrace diversity. We remain committed to our social responsibilities and focus on sustainability. Our goal is to contribute to our employees’ success and grow together.

The additional benefits we offer to our employees include;

 • Private Health Insurance
 • Meal Fee
 • Birthday Leave
 • Personal Development Support
 • Online Platform Subscriptions
 • Special Company Events
 • Report Card Leave
 • Additional Maternity, Marriage, and Bereavement Leaves
 • Special Occasion Gifts

You can see all open positions at below

OPEN POSITIONS
Product Marketing Engineer

We are seeking a dynamic and enthusiastic Junior Engineer to join our team as a Product Marketing Engineer. In this role, you will work closely with our product management and development teams to support the development and delivery of innovative products, with a focus on RADAR, communications, and Electronic Warfare applications.

This is a unique opportunity for an individual with an eager understanding of these domains and a passion for translating technical features into compelling marketing content

Responsibilities:

 1. Specialized Market Research:
 • Conduct in-depth market research specific to RADAR and electronic warfare industries.
 • Analyze trends, customer needs and competitive landscape within these specialized domains.
 1. Content Creation for Technical Audience:
 • Collaborate with the marketing team to create technical product content tailored for RADAR and electronic warfare professionals.
 • Develop high quality materials such as presentations, whitepapers, technical blog posts, and case studies.
 1. Engagement with Technical Communities:
 • Foster relationships with professionals and communities within the product domain.
 • Attend industry conferences and events to stay updated on the latest developments.
 • Coordinate logistics for events, trade shows and product launches.
 • Assist in the development of materials and presentations for events.
 1. Collaboration with Product Development:
 • Work closely with the product development team to understand technical features and benefits for effective communication in marketing materials.
 • Translate technical specifications into compelling and understandable content.
 1. Customer Communication:
 • Assist in crafting customer-facing communications related to product updates, releases and promotions.
 • Work closely with customer support to address inquiries and gather feedback.
 1. Analytics and Reporting:
 • Compile and analyze marketing data to measure the success of campaigns.
 • Prepare regular reports on key performance metrics.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering.
 • Excellent written and verbal communication skills with the ability to communicate technical information to diverse audiences.
 • Proficiency in English, for both written and verbal !

Preferred Skills:

 • Familiarity with technical aspects of RADAR and electronic warfare systems.
 • Familiarity with agile development methodologies.
 • Experience with project management tools.
 • Basic programming skills or knowledge of scripting languages.
 • Experience in marketing technical products in defense or aerospace industries.
 • Proficiency in graphic design tools and content creation software.

.

RF Hardware Design Engineer/ RF Donanım Tasarım Mühendisi

İşyeri: Kozyatağı /İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
Faaliyet Alanı: Savunma Sanayi, Haberleşme ve RADAR Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri

Şirket Tanıtımı:

Enovas Mühendislik, Askeri Haberleşme ve RADAR Sistemleri ve Elektronik Harp Sistemleri üzerinde yüksek tecrübeye sahip, ürün ve proje odaklı çalışan uzman ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. Firmamız bünyesinde, askeri ve sivil uygulamalara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz için Mikrodalga, RF, DSP ve Gömülü Sistemler geliştirme ve entegrasyon konularında ARGE, ürün geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

İşin Tanımı:

Enovas Mühendislik Ürün Geliştirme grubuna katılmak üzere, RF donanım ve sistem tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi RF Sistem Mühendisleri aramaktayız. Adayların RF, Haberleşme ve Elektronik Harp Sistemleri geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması tercih sebebi olacaktır. Adayların takım çalışmasına yatkın olması, ürün tasarım, gerçekleme ve test aşamalarında standartlara uygun dokümantasyon hazırlaması beklenmektedir.

Genel Özellikler:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek ve konuşmak,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak (Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri tercih sebebi olacaktır).

Ek Yetenekler:

 • Savunma sanayi proje geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak
 • RF ve/veya mikrodalga donanım tasarım ve test alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak
 • Schematic ve PCB tasarım programlarında (“tercihen Altium”) bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Test ve ölçü cihazları (Spektrum Analizör, Network Analizör, Sinyal Üreteci, Osiloskop, vb.) kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak
 • Haberleşme/RADAR RF sistemleri için proje hayat döngüsü (teknik ister tanımlama, sistem seviyesi tasarım, donanım tasarımı, kabul/muayene süreçleri) boyunca yürütülen sistem mühendisliği faaliyetleri ve dokümantasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen Yurtiçi veya Yurtdışı paydaşlarla ortak yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak,
 • VSS, Microwave Office, ADS, vb. yazılımlarında tecrübe sahibi olmak,
 • RF donanım (RF/IF, IF/RF Frekans dönüştürücü, RF Koşullandırıcı, RF Anahtarlama, Anten birimleri vb.) geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
Deep Learning Engineer / Derin Öğrenme Mühendisi

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

RF ve Haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere sinyal işleme ve yazılım geliştirme üzerine çalışan ekibimize Derin Öğrenme konusunda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Ürün ihtiyaçlarına uygun derin öğrenme modellerinin oluşturulması ve optimize edilmesi,
 • Veri setlerinin oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetilmesi,
 • Ar-Ge ekibinin ihtiyaçlarına uygun olarak dinamik çözümler üretilmesi,

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Makine Öğrenmesi / Derin öğrenme konularında tecrübeli, yeni teknolojileri araştırmaya istekli olmak,
 • PyTorch, TensorFlow, Numpy, CuPy gibi kütüphanelerle çalışmış olmak,
 • Python ve C++ dillerine hâkim olmak,

Tercihen:

 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, nesne tabanlı yazılım geliştirmiş olmak,
 • Haberleşme teorisi ve sinyal işleme hakkında bilgili olmak,
 • GPU programlama konusunda bilgili olmak,
 • Nvidia Jetson platformu ile çalışmış olmak,
 • CuDNN ile çalışmış olmak,
 • Keras kütüphanesini kullanmış olmak,
 • Temel seviyede Matlab bilgisine sahip olmak,
 • Temel seviyede LabVIEW bilgisine sahip olmak,

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

DSP & Comms Engineer / DSP ve Haberleşme Mühendisi

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

Sinyal işleme ve haberleşme alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan ekibimizi genişletmek üzere; tecrübeli veya kendini bu konularda geliştirmek isteyen, öz-motivasyonu yüksek ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Yenilikçi çözümlere yönelik literatür taraması yapmak ve uygun yöntemleri belirlemek,
 • Algoritma tasarlamak ve bu algoritmaların prototipleme/simülasyon çalışmalarını yapmak,
 • C++ ile yüksek hızlı çalışan kodlar yazmak,
 • Temel haberleşme bloklarını / fiziksel katman operasyonlarını C++ ile gerçeklemek,

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Haberleşme teorisi ve sinyal işleme konularında bilgili olmak,
 • Yeni teknolojileri araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmak,
 • İleri seviyede C++ bilgisine sahip olmak,
 • Analitik düşünme ve kendi başına problem çözme yeteneklerine sahip, sonuç odaklı olmak,
 • Güçlü sunum ve dokümantasyon yeteneğine sahip olmak,

Tercihen:

 • RF, Haberleşme ve Elektronik Harp Sistemleri geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • İleri seviyede Matlab bilgisine sahip olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, nesne tabanlı yazılım geliştirmiş olmak,
 • LabVIEW veya GNU Radio kullanmış olmak,
 • Haberleşme protokolü gerçekleme konusunda tecrübeli olmak,
 • Yazılım Tabanlı Radyolar (SDR) ile çalışmış olmak,
 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • Git, TFS konularında bilgili olmak,

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

GPU Programming Engineer / GPU Programlama Mühendisi

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

Geliştirmekte olduğumuz RF ve Haberleşme sistemleri için sinyal işleme ve yazılım geliştirme ekibimize GPU programlama konusunda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Yüksek hızlı GPU algoritmalarının geliştirilmesi ve idame ettirilmesi,
 • Matlab/C++ üzerinde gerçeklenmiş algoritmaların CUDA ortamına aktarılması,
 • GPU ile diğer birimler arasındaki genişbantlı veri transferinin yönetilmesi,
 • Ar-Ge ekibinin ihtiyaçlarına uygun olarak dinamik çözümler üretilmesi,

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • İleri seviyede C++ bilgisine sahip olmak,
 • CUDA programlama konusunda tecrübeli olmak,
 • GPU mimarisine ve işleyişine hâkim olmak,
 • Yeni teknolojileri araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, nesne tabanlı yazılım geliştirmiş olmak,

Tercihen:

 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • OpenCL programlama konusunda tecrübeli olmak,
 • İleri seviyede Matlab bilgisine sahip olmak,
 • Haberleşme teorisi ve sinyal işleme hakkında bilgili olmak,
 • Git, TFS gibi versiyon kontrol sistemi kullanmış olmak,

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Software Engineer (BackEnd) / Yazılım Geliştirme Mühendisi (BackEnd)

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

ENOVAS bünyesinde geliştirilmekte olan ürün ve sistem projelerindeki gereksinimlere uygun, yüksek hızlı, yoğun verilerin işlenmesi için gerekli olan yöntemlerin araştırılması ve geliştirilmesi, mimari tasarımların yapılması, kodlamaların gerçeklenmesi konularında görev alacak, C++ ve C# programlama dillerinde bilgi sahibi ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Müşteri tarafından tanımlanan ihtiyaçlarının anlaşılması, dokümante edilmesi,
 • İhtiyaçlara cevap verebilecek teknolojilerin araştırılması ve yönteme karar verilmesi,
 • Gerekli olan arkayüz geliştirmelerin gerçeklenmesi, önyüzde gösterilebilmesi için veri aktarımının yapılması
 • Harici kaynaklardan (network, donanım) verilerin kayıpsız bir şekilde elde edilmesi ve işlenmesi ve saklanması için gerekli olan optimize kodların gerçeklenmesi,

Genel

 • En az üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • C++ ve C# programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, nesne tabanlı yazılım geliştirmiş olmak,
 • Paralel programlama, IPP, AVX konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yüksek hızlı, yoğun dataların etkin şekilde işlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüleri konusunda bilgili olmak,

Tercihen:

 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • CI, CD araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Git, TFS gibi versiyon kontrol sistemi kullanmış olmak,
 • Temel veritabanı uygulamaları konusunda bilgili olmak, veritabanı tasarımı yapabilmek, etkin veritabanı sorguları yazabilmek,
 • Haberleşme teorisi hakkında bilgili olmak,
 • Mikroservisler, IPC, client-server uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak,

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Software Engineer (FrontEnd) / Yazılım Geliştirme Mühendisi (FrontEnd)

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

ENOVAS bünyesinde geliştirilmekte olan ürün ve sistem projelerindeki gereksinimlere uygun önyüzler tasarlanması, elde edilen verilerin kullanıcı dostu ekranlarda gösterilmesi konularında görev alacak, C++ ve C# programlama dillerinde bilgi sahibi ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Müşteri tarafından tanımlanan arayüz ihtiyaçlarının anlaşılması, dokümante edilmesi,
 • İhtiyaçları tam olarak karşılayabilen, kullanıcı dostu arayüz yazılımlarının geliştirilmesi,
 • Yüksek hızlı, yoğun dataların etkin şekilde arayüzlerde görselleştirilmesi,
 • Geliştirilen yazılımlar için gerekli olan test süreçlerinin yerine getirilmesi,

Genel

 • En az üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • C++ veya C# programlama dillerinden biri ile masaüstü uygulaması geliştirmiş olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak ve nesne tabanlı yazılım geliştirmiş olmak,
 • Paralel programlama hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Client-Server mimarisi ve mikroservisler konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüleri konusunda bilgili olmak,
 • MİNİMUM 2 yıl iş deneyimine sahip olmak,

Tercihen:

 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • CI, CD araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Git, TFS gibi versiyon kontrol sistemlerinden birini kullanmış olmak,
 • Temel veritabanı uygulamaları konusunda bilgili olmak, veritabanı tasarımı yapabilmek, etkin veritabanı sorguları yazabilmek,
 • Infragistics, Telerik, DevX gibi 3rd party arayüz bileşenlerini kullanmış olmak

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Software Engineer (Test) / Yazılım Mühendisi (Test)

İşyeri: Ankara / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
İşin Tanımı:

ENOVAS bünyesinde geliştirilmekte olan ürün ve sistem projelerindeki test süreçlerini yürütebilecek, kalite gerekliliklerini yönetebilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

 • Geliştirilen sistemlere ait test planlarının, test senaryo ve prosedürlerinin oluşturulması ve dokümante edilmesi,
 • Oluşturulan ve dokümante edilen testlere göre test ortamının hazırlanması, testlerin koşturulması ve sonuçların raporlanması,
 • İhtiyaca göre entegrasyon testleri, birim testler, kara kutu ve beyaz kutu testleri, stres testlerinin gerçeklenmesi
 • Testlerinin otomatikleştirilebilmesine yönelik araçların devreye alınması, test suite’lerinin oluşturulması ve testlerin otomatize edilmesi,
 • Ortaya çıkartılan ürün ve projelerin ENOVAS standartlara uyumluluğunun kontrolünün sağlanması,

Genel

 • En az üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme Mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Nesne tabanlı programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak
 • C++, C# programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak, kod geliştirmiş olmak
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüleri konusunda bilgili olmak,
 • CI, CD araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • MİNİMUM 2 yıl iş deneyimine sahip olmak,

Tercihen:

 • Linux ortamında yazılım geliştirmiş olmak,
 • Git, TFS gibi versiyon kontrol sistemlerinden birini kullanmış olmak,
 • Matlab, LabVIEW ortamlarında geliştirme yapmış olmak
 • Yazılım tabanlı radyolar (SDR) ile çalışmış olmak

Ayrıca

 • T.C vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Okuma, yazma ve konuşma),
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Ekip içerisinde uyumlu, beraber çalışılabilir, analitik düşünebilen ve problem çözebilen, sorumluluk sahibi, iletişime açık arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Gömülü Yazılım Mühendisi

İşyeri: Kozyatağı / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
Faaliyet Alanı: Savunma Sanayi, Haberleşme ve RADAR Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri

Şirket Tanıtımı:

Enovas Savunma Teknolojileri, Askeri Haberleşme ve RADAR Sistemleri ve Elektronik Harp Sistemleri üzerinde yüksek tecrübeye sahip, ürün ve proje odaklı çalışan uzman ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. Firmamız bünyesinde, askeri ve sivil uygulamalara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz için Mikrodalga, RF, DSP ve Gömülü Sistemler geliştirme ve entegrasyon konularında ARGE, ürün geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

İş Tanımı:

Enovas Savunma Teknolojileri Ürün Geliştirme grubuna katılmak üzere, Gömülü Yazılım Mühendisleri aramaktayız. Adayların RF, Haberleşme ve Elektronik Harp Sistemleri geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması tercih sebebi olacaktır.

Adayın, mikro denetleyici mimarileri, gerçek zamanlı işletim sistemleri ve devre seviyesinde donanım geliştirme konusunda derinlemesine bilgi sahibi olması beklenmektedir. Aday, donanım ve yazılım mühendisleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak, tasarım faaliyetlerinde fikir aşamasından ürün teslimine kadar tüm adımlarda aktif rol alacaktır. Teknik gereksinimlere ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlamak için birim testi, entegrasyon testi ve performans kıyaslaması da dahil olmak üzere ürünlerin kapsamlı test faaliyetlerinde görev alacaktır.

Adayların takım çalışmasına yatkın olması, ürün tasarım, gerçekleme ve test aşamalarında standartlara uygun dokümantasyon hazırlaması beklenmektedir.

Genel Özellikler:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek ve konuşmak,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak (Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri tercih sebebi olacaktır).

Ek Yetenekler:

 • Savunma sanayi proje geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak
 • En az 5 yıl gömülü yazılım mühendisliği tecrübesine sahip olmak
 • Schematic ve PCB tasarım programlarında (“tercihen Altium”) bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Test ve ölçüm cihazları (Spektrum Analizör, Network Analizör, Sinyal Üreteci, Osiloskop, vb.) kullanma ve programlama konusunda tecrübe sahibi olmak
 • Haberleşme/RADAR RF sistemleri için proje hayat döngüsü (teknik ister tanımlama, sistem seviyesi tasarım, donanım tasarımı, kabul/muayene süreçleri) boyunca yürütülen sistem mühendisliği faaliyetleri ve dokümantasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Donanım-Yazılım entegrasyonu ve geliştirme konusunda deneyimli olmak,
 • Haberleşme protokolleri üzerinde deneyimli olmak (SPI, I2C, UART, CAN, TCP/UDP vb.)
 • Tercihen Yurtiçi veya Yurtdışı paydaşlarla ortak yürütülen projelerde tecrübe sahibi olmak,
AR-GE Teknikeri

İşyeri: Kozyatağı / İstanbul
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
Faaliyet Alanı: Savunma Sanayi, Haberleşme ve RADAR Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri

Şirket Tanıtımı:

Enovas Savunma Teknolojileri, Askeri Haberleşme ve RADAR Sistemleri ve Elektronik Harp Sistemleri üzerinde yüksek tecrübeye sahip, ürün ve proje odaklı çalışan uzman ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. Firmamız bünyesinde, askeri ve sivil uygulamalara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz için Mikrodalga, RF, DSP ve Gömülü Sistemler geliştirme ve entegrasyon konularında ARGE, ürün geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

İş Tanımı:

Enovas Savunma Teknolojileri, Ürün Geliştirme grubuna katılmak üzere ARGE teknikeri aramaktayız. Adayların ARGE teknikerliği tecrübesi olması beklenmektedir. Adaylar, ARGE bölümünde, ekipmanların tasarım, üretim, test ve kurulum süreçlerinde aktif rol alacaktır. Adayın, elektronik üretim standardı (IPC) ve antistatik (ESD) konularında eğitim almış olması tercih sebebidir. Adayların takım çalışmasına yatkın olması, ürün tasarım, gerçekleme ve test aşamalarında standartlara uygun dokümantasyon hazırlaması beklenmektedir.

Genel Özellikler:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,
 • Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce bilmek,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 • Meslek Yüksek Okullarının ilgili Bölümlerinden Mezun olmak,
 • Sürücü belgesine sahip olup aktif araç kullanabilmek,

Ek Yetenekler:

 • Savunma sanayi proje geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
 • RF / Mikrodalga ürün ve malzemeler hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • İyi düzeyde SMD lehimleme becerilerine sahip olmak,
 • Schematic ve PCB tasarım programlarında (“tercihen Altium”) bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • RF Test ve ölçü cihazları (Spektrum Analizör, Network Analizör, Sinyal Üreteci, Osiloskop, vb.) kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • MS Office programlarına, genel bilgisayar ve internet kullanımına hakim olmak,
APPLICATION